تبریزبیدار
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹:۳۸ شناسه خبر : ۱۰۸۰۶۶۰

فعال فرهنگی و اجتماعی مطرح کرد؛

منت بنام خدمت / شوی خیابانی در سال آخر شورا

وظیفه ذاتی را با همه ناعدالتی ها در پیاده سازی آن، با منت بنام خدمت، به خورد مردم داده و با آب و تاب در بوق و کورنا می کنند و جامعه بی خبر از حق خود، این مثلا لطف را که در سال آخر شورا شتاب و شوی بیشتری یافته، مهم می دانند.

به گزارش تبریز بیدار  احد صادقی فعال فرهنگی و اجتماعی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها خدمات شهری رایگان اعم از تنظیف و فضای سبز وآسفالت و... می باشد که ما به لطف قانون خاص «جیب مردم را  بزن» برای اینها هم عوارض می گیریم.

درد اینجاست این وظیفه ذاتی را  با همه ناعدالتی ها در پیاده سازی آن، با منت بنام خدمت، به خورد مردم داده و با آب و تاب در بوق و کورنا می کنند و جامعه  بی خبر از حق خود، این مثلا لطف را که در سال آخر شورا شتاب و شوی بیشتری یافته، مهم دانسته و در خلاء نیازهای بیشمار خود این خدمات حداقلی را مغتنم می شمارند و حاضرند سرنوشت تصمیم گیری شهر را به کسانی بدهند که آنان را با این حداقلیات سرگرم می کنند.

حال سوال اینجاست که انجام دادن وظیفه ذاتی و نشان دادن آن بنام خدمت به مردم از کدام نوع تفکر سرچشمه می گیرد؟ چگونه چنین افرادی حاضر هستند برای فریب  دست گشاده ی(!) خویش را در خورجین بیت المال کرده و رخسار بی فروغ از دردمندی و دغدمندی شان را با آن رنگ و لعاب دهند!

نظرات

وحید
GB

کورنا؟! اولماسا یاز کرونا ... بوق و کرنا !

IR

در هر صورت شما برای هرکاری که در این شهر انجام میگیرد ایراد تراشی میکنید ، این هم یک از آن صدها .....

IR

این دوره که برای چند نفر صلاحیت ندادند بهتر خواهد شد.