تبریزبیدار
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۳۷:۴۰ شناسه خبر : ۱۰۸۱۳۸۷

یادداشت تبریزبیدار؛

زدودن جو بی اعتمادی با ایجاد ساختمان شیشه ای در شورای شهر و شهرداری

سوال اصلی و آنچه تبادر ذهنی مردم هست، کور کردن زمینه و حفره های فساد و افزایش نظارت ها و ایجاد ساختمان شیشه ای در شورا و شهرداری هاست.

یادداشت تبریز بیدار؛ روح الله دهقان نژاد/ با استناد به اسناد بالادستی و منشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی نقش تعیین کننده ای در زمینه های مختلف دارد و به نوعی مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و حتی اقتصاد شهری متاثر از تصمیماتی است که منتخبان مردم در جلسات شورا اخذ می‌کنند.

امسال آخرین روزهای دوره پنجم شوراها در کشور است و مردم در حالی بیست و هشتم خرداد سال ۱۴۰۰، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای خواهند رفت که سوسویی از امید به شوراها دارند و با اخبار دستگیری اعضای شورا و مدیران شهرداری در کشور، استان و حتی تبریز در سال جاری جو کامل بی اعتمادی به شوراها را رقم زده است.
سوال اصلی و آنچه تبادر ذهنی مردم هست، کور کردن زمینه و حفره های فساد و افزایش نظارت ها و ایجاد ساختمان شیشه ای در شورا و شهرداری هاست.

به نظر راقم سطور قوه تقنینی و قضایی می‌توانند نقش موثری داشته باشند در پرشدن حفره های فساد در شهرداری.

به عنوان مثال ماده ۱۰۰ ها در شهرداری ها از آن حفره های آتش فشانی فساد هستند که در قالب طرح کوتاه مدت می‌تواند به جای مناطق صرفا در شهرداری مرکز و با حضور نمایندگان نهادها تشکیل شود.

بودجه واحد شهر، گام میان مدت بعدی است که مانع هدر رفتن و ایجاد فساد خواهد شد.

بهره مندی از دولت الکترونیک و کم کردن ارتباط با ارباب رجوع و شیشه ای شدن فعالیت ها و راه اندازی دیوان محاسبات شهری در شهرداری ها و شوراها راهکار بعدی است که دیگر مانع باز شدن پای کارت خوان سیب زمینی فروش برای زیرمیزی ها خواهد شد.

در پایان ضمن اینکه از ضمیر روشن ایمان دارم که اعضای شوراها می‌توانند ستون خیمه پیشرفت و توسعه منطقه خود شوند، برخورد قاطع و صریح دستگاه قضا را ضمانت اجرای قوانین ایران اسلامی میدانم، چنانچه تاکنون به یک هزار عضو شورا توسط دستگاه قضا، اعمال قانون صورت گرفته است.

به هر حال پیشگیری با قوانین و پرکردن حفره های فساد و افزایش نظارت ها، و ایجاد دیوان محاسبات شهری از مواضع نادرست دور بوده و سیستم از فشلی و فسادزایی به محل رشد و تعالی تبدیل می‌شود.