تبریزبیدار
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۶:۵۸ شناسه خبر : ۱۰۸۲۱۶۷

سرویس چند رسانه ای تبریزبیدار؛

مردم تبریز پاسخ می دهند؛ رئیس جمهور اختیارات کافی دارد؟

سرویس چندرسانه ای تبریزبیدار به سراغ مردم کوچه و بازار تبریز رفته تا نظر آنها در مورد اختیارات رئیس جمهور جویا شود.