تبریزبیدار
هدف نهضت امام حسین(ع) دوری از جهالت و گمراهی است

مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با تبریز بیدار:

هدف نهضت امام حسین(ع) دوری از جهالت و گمراهی است

حجت الاسلام محمود هادی، مدرس حوزه و دانشگاه، در رابطه با فضیلت اربعین گفت: کلمه اربعین در قرآن و هم در روایات جامع، مورد تاکید است و آیات متعددی وجود دارد که کلمه اربعین در آن به کار گرفته شده است.

راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری برای کاهش بروکراسی

زعفرانچیلر مطرح کرد:

راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری برای کاهش بروکراسی

رئیس کمسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار در بازدید از اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز خواستار تحول در امور سرمایه گذاری با تشکیل پنجره واحد سرمایه گذاری و حذف تشریفات زائد در شکل گیری پرونده های سرمایه گذاری شد.