تبریزبیدار
دانشگاه فرهنگیان از بازی های سیاسی در امان نیست / مانع نفوذ لابیگران شوید

نامه دانشجومعلمان بسیجی به استاندار آذربایجان شرقی؛

دانشگاه فرهنگیان از بازی های سیاسی در امان نیست / مانع نفوذ لابیگران شوید

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی طی نامه ای به استاندار آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی به وضع نابسامان محل تعلیم و تربیت دانشجومعلمان شد.