تبریزبیدار
استخدام دولتی نداریم / فقط شهاب سنگ نبارید / از هیچ رسانه شکایت نکردیم!!!!

اظهارات استاندار دولت روحانی در آخرین روزهای مدیریت؛

استخدام دولتی نداریم / فقط شهاب سنگ نبارید / از هیچ رسانه شکایت نکردیم!!!!

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص جذب جوانان در ادارات دولتی نیز گفت: باید بگوییم فعلا استخدام وجود ندارد و محدودیت ها باعث شده است شرکت های دانش بنیان به وجود بیاید.

شورای پنجم و شهری با نفس های به شماره افتاده!

حرفی از آن هزاران...؟!

شورای پنجم و شهری با نفس های به شماره افتاده!

با هرکسی که از افتتاح های چندین هزارتایی شورای پنجم سخن می گویی، پل نیمه کاره ارتش و خرابی های میدان آذربایجان و جاده های متتهی به شهرک سلیمی و آسفالت های منطقه «قیخ متیر» را نشان می دهد که جلوی چشم هستند ولی دریغ از توجه!